Văn bản theo chủ đề: Nghị quyết

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 19/2018/NQ-HĐND 07/12/2018 Nghị quyết sửa đổi một số điều của Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 và định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 ban hành kèm Nghị số 23/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị
2 37/NQ-HĐND 07/12/2018 Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh năm 2019
3 36/2018/NQ-HĐND 07/12/2018 Nghị quyết về việc bãi bỏ nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Trị
4 35/2018/NQ-HĐND 07/12/2018 Nghị quyết về thực hiện chế độ lương và hỗ trợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với lao động hợp đồng vị trí nấu ăn trong các trường mầm non công lập tỉnh Quảng Trị
5 34/2018/NQ-HĐND 07/12/2018 Nghị quyết về việc thông qua đề án xóa phòng học tạm, phòng học mượn giai đoạn 2019-2021
6 33/2018/NQ-HĐND 07/12/2018 Nghị quyết Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
7 32/2018/NQ-HĐND 07/12/2018 Nghị quyết về chế độ hỗ trợ giám định viên tư pháp và người giúp việc cho giám định viên tư pháp giai đoạn 2019-2021
8 31/2018/NQ-HĐND 07/12/2018 Nghị quyết Quy định phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
9 30/2018/NQ-HĐND 07/12/2018 Nghị quyết về việc thông qua "Đề án xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"
10 29/2018/NQ-HĐND 07/12/2018 Nghị quyết về việc thông qua chủ trương các dự án thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác trong năm 2019
11 28/NQ-HĐND 07/12/2018 Nghị quyết về chỉ tiêu biên chế hành chính, số người làm việc năm 2019
12 27/NQ-HĐND 07/12/2018 Nghị quyết chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường liên xã Triệu Giang - Triệu Hòa - Triệu Độ (bao gồm cầu Bến Lội), huyện Triệu Phong
13 26/NQ-HĐND 07/12/2018 Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị phía Đông đường Thành Cổ
14 25/NQ-HĐND 07/12/2018 Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Trung học phổ thông Bùi Dục Tài, huyện Hải Lăng
15 24/2018/NQ-HĐND 07/12/2018 Nghị quyết về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư XDCB sử dụng nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2019
16 23/2018/NQ-HĐND 07/12/2018 Nghị quyết về kế hoạch sử dụng phần vốn dự phòng ngân sách địa phương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
17 22/2018/NQ-HĐND 07/12/2018 Nghị quyết về bổ sung điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương
18 21/NQ-HĐND 07/12/2018 Nghị quyết về phân bổ ngân sách địa phương năm 2019
19 20/NQ-HĐND 07/12/2018 Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2019
20 18/NQ-HĐND 07/12/2018 Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương tỉnh Quảng Trị năm 2017
21 17/2018/NQ-HĐND 07/12/2018 Nghị quyết về kế hoạch phát triển KTXH năm 2019
22 16/NQ-HĐND 05/12/2018 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung PCT UBND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021
23 15/NQ-HĐND 05/12/2018 Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu
24 14/NQ-HĐND 04/12/2018 Nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021
25 21/NQ-HĐND 19/07/2019 Nghị quyết về việc sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn, khu phố và hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khu phố dôi dư sau khi sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
26 20/NQ-HĐND 19/07/2019 Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2020
27 19/NQ-HĐND 19/07/2019 Nghị quyết về phát triển hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
28 18/NQ-HĐND 19/07/2019 Nghị quyết về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư ngân sách địa phương năm 2017 sang năm 2019
29 17/NQ-HĐND 19/07/2019 Nghị quyết phân bổ vốn dự phòng trung hạn 2016-2020 thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (nguồn vốn ngân sách Trung ương)
30 16/NQ-HĐND 19/07/2019 Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường liên xã Cam Hiếu, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ
31 15/NQ-HĐND 19/07/2019 Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường nối khu công nghiệp Đông Nam Quảng Trị đến cảng Cửa Việt (đường trung tâm trục dọc Khu Kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị)
32 14/NQ-HĐND 19/07/2019 Nghị quyết chấp thuận chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở, dự án thành phần tỉnh Quảng Trị vay vốn ngân hàng thế giới
33 13/NQ-HĐND 19/07/2019 Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Bắc sông Hiếu giai đoạn 2
34 12/2019/NQ-HĐND 19/07/2019 Nghị quyết về việc đặt tên, đổi tên, điều chỉnh điểm đầu - điểm cuối một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Đông Hà
35 11/2019/NQ-HĐND 19/07/2019 Nghị quyết về việc bãi bỏ một số Điều của Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND và Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Trị
36 10/2019/NQ-HĐND 19/07/2019 Nghị quyết Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019-2020
37 9/2019/NQ-HĐND 19/07/2019 Nghị quyết Quy định quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh
38 8/2019/NQ-HĐND 19/07/2019 Nghị quyết Quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
39 7/2019/NQ-HĐND 19/07/2019 Nghị quyết về việc Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
40 6/2019/NQ-HĐND 19/07/2019 Nghị quyết Quy định mức chi tiếp khách nước ngoài đến làm việc tại Quảng Trị. chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Quảng trị và chi tiếp khách trong nước
41 5/2019/NQ-HĐND 19/07/2019 Nghị quyết về phát triển Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và chính sách khen thưởng đối với học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
42 4/2019/NQ-HĐND 19/07/2019 Nghị quyết về việc quyết định chủ trương các dự án thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng đất phát sinh trong năm 2019
43 3/2019/NQ-HĐND 19/07/2019 Nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng thực hiện các dự án trong năm 2019
44 2/2019/NQ-HĐND 19/07/2019 Nghị quyết khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ; khuyến khích liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030
45 01/2019/NQ-HĐND 19/07/2019 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KTXH 6 tháng cuối năm 2019
46 22/NQ-HĐND 16/10/2019 Nghị quyết về việc thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
47 24/NQ-HĐND 24/11/2019 Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Khu tái định cư xã Hải Khê và đường vào khu tái định cư (giai đoạn 1)
48 25/NQ-HĐND 24/11/2019 Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống giao thông vùng nguyên liệu cây, con chủ lực huyện Cam Lộ
49 26/NQ-HĐND 24/11/2019 Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng hệ thống giao thông thành phố Đông Hà
50 51/NQ-HĐND 22/07/2020 Nghị quyết Về việc phê chuẩn chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2021
Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập14
  • Hôm nay3,467
  • Tháng hiện tại29,378
  • Tổng lượt truy cập816,298
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây