Khai mạc trọng thể Kỳ họp bất thường lần thứ Năm, Quốc hội Khóa XV

Thứ hai - 15/01/2024 03:43 342 0

(Daibieunhandan,vn)Sáng nay, 15.1, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã khai mạc trọng thể Kỳ họp bất thường lần thứ Năm. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Phiên khai mạc. 

qhoi1
 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Phiên khai mạc. Ảnh: Trí Dũng
 
 
qh02
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Phiên khai mạc. Ảnh: Trí Dũng
 
qh03
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu dự Phiên khai mạc. Ảnh: Trí Dũng
 
qh04
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Phiên khai mạc. Ảnh: Quang Khánh

Cùng dự có: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc; các nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Quốc hội; lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương.
 
qh05
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc. Ảnh: Quang Khánh
 

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, để đáp ứng yêu cầu cấp thiết của thực tiễn, căn cứ quy định của Hiến pháp và pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập Kỳ họp bất thường lần thứ Năm, Quốc hội khóa XV để xem xét, quyết định 4 nội dung quan trọng. 

Thứ nhất, về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là dự án Luật lớn, có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường của đất nước; có tác động sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời cũng là dự án Luật rất khó và phức tạp.

Dự án Luật đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan, tổ chức hữu quan chuẩn bị rất trách nhiệm, kỹ lưỡng, công phu qua nhiều vòng, nhiều bước; đã được thảo luận, cho ý kiến tại 3 Kỳ họp Quốc hội, 2 Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, 6 phiên họp chính thức của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và được chỉnh lý, tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học và trên 12 triệu lượt ý kiến góp ý của Nhân dân.
 

qh06

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạcẢnh: Quang Khánh

Sau Kỳ họp thứ Sáu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Luật, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại hai phiên họp (tháng 12.2023 và tháng 1.2024).

Dự thảo Luật sau khi được tiếp thu, chỉnh lý gồm 16 chương và 260 điều (bỏ 5 điều, chỉnh lý 250 điều so với dự thảo Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Sáu). Đến nay, dự thảo Luật đã quán triệt đầy đủ và thể chế hóa các quan điểm, nội dung của Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16.6.2022 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, phù hợp với Hiến pháp, đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật, đủ điều kiện để trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp này.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các đại biểu Quốc hội tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao, cho ý kiến về dự án Luật, tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng đã được nêu trong Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự án Luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bảo đảm chất lượng cao nhất và xem xét, biểu quyết thông qua tại Kỳ họp này.

Thứ hai, về dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội cho biết, trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ Năm và thứ Sáu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu, giải trình, tham vấn ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật, bảo đảm thận trọng, kỹ lưỡng, bám sát yêu cầu cơ cấu lại, nâng cao năng lực, hiệu quả của hệ thống tổ chức tín dụng theo đúng chủ trương của Đảng, nghị quyết của Quốc hội.
 

qh07

Các đại biểu dự phiên khai mạc trọng thể Kỳ họp bất thường lần thứ Năm, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Lâm Hiển

Cơ quan chủ trì thẩm tra và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan soạn thảo và Chính phủ, tập trung chỉnh lý, bổ sung, hoàn thiện các quy định liên quan đến xử lý tình trạng sở hữu chéo, hạn chế việc chi phối, thao túng các tổ chức tín dụng; quy định minh bạch về cơ chế tài chính, hạch toán, quản trị các tổ chức tín dụng; vấn đề can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt, xử lý nợ xấu, tài sản đảm bảo các khoản nợ xấu; tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức tín dụng và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước các cấp, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động tổ chức tín dụng; điều khoản chuyển tiếp và tính đồng bộ của hệ thống pháp luật...

 

qh08

Các đại biểu dự phiên khai mạc trọng thể Kỳ họp bất thường lần thứ Năm, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Lâm Hiển


Dự thảo Luật đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến kỹ lưỡng 2 lần tại Phiên họp thứ 29 (tháng 1.2024), sau khi được tiếp thu, chỉnh lý gồm 15 chương và 210 điều (tăng 7 điều, chỉnh lý hầu hết các điều so với dự thảo Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Sáu), đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Nhấn mạnh đây là dự án Luật có nhiều nội dung chuyên môn, có tác động trực tiếp đến chính sách tài chính, tiền tệ, ổn định kinh tế vĩ mô, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội nghiên cứu thận trọng, toàn diện, góp ý, hoàn thiện và xem xét để biểu quyết thông qua dự thảo Luật đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, bảo đảm sự an toàn, lành mạnh, minh bạch, ổn định và bền vững của hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng, phát triển theo đúng nguyên tắc thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và thông lệ, chuẩn mực quốc tế phổ biến, nâng cao khả năng cạnh tranh, tiếp tục phát huy vai trò là kênh dẫn vốn rất quan trọng của nền kinh tế.
 

qh09

Quang cảnh phiên khai mạc trọng thể Kỳ họp bất thường lần thứ Năm, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Quang Khánh

Thứ ba, về một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, thực hiện Nghị quyết về giám sát chuyên đề tại Kỳ họp thứ Sáu, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định áp dụng một số chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Trong đó, tập trung vào các nội dung: việc phân bổ, giao dự toán chi thường xuyên ngân sách trung ương hằng năm; việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch vốn đầu tư hằng năm; việc sử dụng ngân sách nhà nước trong trường hợp giao chủ dự án phát triển sản xuất tự thực hiện việc mua sắm hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất; việc quy định cụ thể về quản lý, sử dụng tài sản hình thành từ dự án hỗ trợ phát triển sản xuất; địa bàn, phạm vi áp dụng quy định về ủy thác vốn tự cân đối của ngân sách địa phương qua hệ thống ngân hàng chính sách xã hội; việc quy định cơ chế thí điểm phân cấp cho cấp huyện quyết định danh mục, cơ cấu, phân bổ vốn ngân sách nhà nước trong triển khai thực hiện các chương trình...

Trên cơ sở kết quả giám sát chuyên đề của Quốc hội và thực tiễn phong phú tại Bộ, ngành, địa phương, đơn vị mình, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các đại biểu Quốc hội cho ý kiến về nội dung và tính khả thi của từng quy định cụ thể để hoàn thiện, xem xét thông qua Nghị quyết tại Kỳ họp này.

Thứ tư, tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến và quyết định một số nội dung quan trọng, cấp thiết về tài chính, ngân sách, bao gồm: việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 từ nguồn dự phòng chung của Kế hoạch đầu tư công trung hạn tương ứng với nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ và dự án đầu tư công; bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam từ nguồn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn để thực hiện dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, bảo đảm an ninh quốc phòng, chủ quyền biển đảo quốc gia, đáp ứng sự mong mỏi của cử tri, Nhân dân huyện đảo và cả nước. 
 

qh10

Các đại biểu dự phiên khai mạc trọng thể Kỳ họp bất thường lần thứ Năm, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Lâm Hiển

Kỳ họp bất thường lần thứ Năm, Quốc hội khóa XV diễn ra trong những ngày đầu năm mới 2024 - năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 và hướng tới Đại hội XIV của Đảng. Nhấn mạnh như vậy, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, "những nội dung được quyết định tại Kỳ họp này có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ đối với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của năm 2024 mà còn cả nhiệm kỳ và còn có ý nghĩa căn cơ, chiến lược, lâu dài". 
 

qh11

Các đại biểu dự phiên khai mạc trọng thể Kỳ họp bất thường lần thứ Năm, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Quang Khánh
 

Qua đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các đại biểu Quốc hội phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng để Kỳ họp hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình với sự thống nhất, đồng thuận cao. Đề nghị các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan, tổ chức hữu quan, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, phối hợp chặt chẽ, hoàn thiện các dự thảo Luật, dự thảo Nghị quyết đạt chất lượng cao nhất để trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Ngay sau Phiên khai mạc, Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và tiến hành thảo luận về dự thảo Luật này. Theo chương trình, cuối phiên thảo luận, cơ quan chủ trì thẩm tra và cơ quan trình sẽ phối hợp giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Trước đó, sáng cùng ngày, Quốc hội đã tiến hành họp phiên trù bị, nghe Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự kiến chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ Năm, Quốc hội khóa XV và thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ Năm, Quốc hội khóa XV. Quốc hội cũng đã nghe Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trình bày Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Văn Thạnh thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang.

Theo Daibieunhandan.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập35
  • Hôm nay20,929
  • Tháng hiện tại190,695
  • Tổng lượt truy cập8,338,510
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây