Ứng dụng công nghệ thông tin - Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động HĐND tỉnh Quảng Trị trong thời đại 4.0

Thứ hai - 07/09/2020 09:20 1.301 0
Từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay, HĐND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức 16 kỳ họp, ban hành 213 nghị quyết, đồng thời tổ chức 104 đợt giám sát tại 617 cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn toàn tỉnh. Để đạt được những kết quả trong hoạt động của HĐND, thời gian qua Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị đã có giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Hội đồng nhân dân, từ đó đã mạng lại nhiều kết quả tích cực.
Xây dựng Trang thông tin điện tử của HĐND tỉnh
Cuối năm 2017, Thường trực HĐND tỉnh đã xây dựng Trang thông tin điện tử của HĐND tỉnh để thực hiện công tác truyền thông, phổ biến các hoạt động của HĐND tỉnh Quảng Trị, tuyên truyền các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trang thông tin điện tử chính là cầu nối cung cấp và trao đổi thông tin giữa HĐND tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân, đặc biệt là cử tri trong toàn tỉnh. Sau hơn 02 năm đi vào hoạt động, Trang thông tin điện tử đã khẳng định được vai trò, nhiệm vụ trong việc cung cấp tài liệu phục vụ kỳ họp, phiên họp, giám sát, khảo sát cho HĐND tỉnh. Đây cũng chính là giải pháp hỗ trợ quan trọng trong tổ chức kỳ họp không giấy, song song với các hình thức khác.

 
image001 2
 Đồng chí Nguyễn Trần Huy, PCT HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị tổng kết 01 năm Trang TTĐT HĐND tỉnh

Với mục tiêu truyền thông, cung cấp thông tin cho đại biểu, hàng năm Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với VNPT tổ chức nhiều hội nghị tập huấn, đào tạo cho đại biểu HĐND tỉnh trong hướng dẫn cách thức cập nhật và lưu trữ thông tin. Phối hợp với Báo Quảng Trị để đào tạo cho đội ngũ cán bộ, công chức trong việc viết các tin, bài nhằm làm phong phú thêm trang thông tin, đồng thời kịp thời cập nhật các hoạt động của HĐND tỉnh. Đến nay, Trang thông tin điện tử đã đăng tải gần 400 tin, bài viết với số lượng truy cập trên 400.000 lượt, cập nhật các tài liệu nghị quyết, kỷ yếu các khóa HĐND tỉnh với số lượng hàng trăm trang. Đồng thời, Trang thông tin là giải pháp quan trọng để góp phần cho thành công trong tổ chức kỳ họp không giấy trong năm 2019 và 2020. Quan trọng hơn, trang thông tin là nơi cử tri có cơ hội nắm bắt nhiều thông tin như nội dung các nghị quyết, diễn biến các phiên họp, kỳ họp, các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri, thông tin đơn thư khiếu nại, tố cáo, tiến độ thực hiện các công việc trên chuyên mục Đại biểu - Cử tri. Trong thời gian tới, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục nâng cấp chuyên mục để cử tri và đại biểu có thể tương tác theo hướng hai chiều, đồng thời giúp cử tri tiếp cận nhiều thông tin hơn nữa trên chuyên mục Đại biểu dân cử với cử tri.

Cùng với hoạt động của Trang thông tin điện tử HĐND, hệ thống mạng nội bộ của cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh đã được triển khai và tiếp tục duy trì, đến nay hệ thống đã được nhiều lần được nâng cấp và ổn định để phục vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức trong việc chuyển tiếp, lưu trữ các nội dung, văn bản trong hoạt động của HĐND. Ban biên tập Trang thông tin HĐND tỉnh thực hiện việc sắp xếp khoa học các nội dung thành cây thư mục để đảm bảo việc tìm kiếm được thuận lợi, nhanh chóng, bao gồm các Ban HĐND, Kỳ họp HĐND, các dự án, tổ chức đoàn thể và thư mục riêng của từng cá nhân. Việc sử dụng mạng LAN, thư mục dùng chung đã giúp cho bô phận tham mưu giúp việc và lãnh đạo dễ dàng kết nối, chuyển tải các văn bản, đồng thời hỗ trợ trong việc lưu trữ thông tin bên cạnh công tác lưu trữ bản giấy tại đơn vị.
 
Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức kỳ họp không giấy tờ
Trong những năm gần đây, để ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị đã tiến hành ứng dụng kỳ họp không giấy. Để ứng dụng hình thức này, mỗi đại biểu HĐND tỉnh được trang cấp 01 máy tính xách tay ngay từ đầu nhiệm kỳ nhằm phục vụ cho việc truy cập các thông tin, tài liệu, văn bản trước, trong và sau kỳ họp. Đại biểu được cấp tài khoản cá nhân, đăng ký và truy cập thông tin mọi lúc mọi nơi, đảm bảo nhanh chóng và thuận tiện. Đối với Văn phòng HĐND tỉnh, tổ chức kỳ họp không giấy đã giúp bộ phận phục vụ chủ động trong việc cung cấp thông tin cho đại biểu ngay khi có văn bản của các đơn vị chuyển đến. Các văn bản đều được chuyển bằng bản điện tử thay vì văn bản giấy, điều này làm giảm tải công việc in ấn, photo của bộ phận văn thư, vì vậy tiết kiệm chi phí hành chính.

Tháng 8 năm 2019, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị ban hành Nghị quyết số 252/NQ-HĐND về việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động HĐND tỉnh Quảng Trị. Trong đó, Thường trực HĐND tỉnh xác định mục tiêu nhằm xây dựng hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, đáp ứng mục tiêu tin học hóa toàn diện phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh; giảm thiểu việc in ấn hồ sơ, tài liệu, công văn giấy tờ trong các kỳ họp HĐND; xây dựng hệ thống phần mềm có khả năng tương tác cao từ việc tương tác điều hành của Chủ tọa cuộc họp đến đại biểu HĐND; tương tác 2 chiều giữa HĐND với cử tri. Các hợp phần của nghị quyết bao gồm: hệ thống quản lý kỳ họp; hệ thống điều hành văn bản - công việc; hệ thống màn hình Led hiển thị và thông báo; hệ thống server và máy tính hỗ trợ đại biểu; nút bấm biểu quyết vậy lý tại bàn đại biểu; hệ thống mạng wifi cho đại biểu; hệ thống điện, âm thanh và mạng ngầm tại Hội trường. Hiện nay, Thường trực HĐND tỉnh đã cho lắp đặt các màn hình Tivi cỡ lớn tại Hội trường và các phòng họp phục vụ cho việc truyền hình trực tiếp và truyền thông tin kỳ họp, lắp đặt cố định 48 nút bấm biểu quyết cho đại biểu HĐND tỉnh và nâng cấp hệ thống wifi, mạng internet để đảm bảo đường truyền cho đại biểu trong các ngày diễn ra kỳ họp.

 
image003 1
Quang cảnh phòng họp trực tuyến tại kỳ họp 14 HĐND tỉnh khóa VII
 
Để đại biểu tiếp cận và sử dụng linh hoạt các thao tác trên máy tính trong cập nhật tài liệu, văn bản kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp với Công ty viễn thông Quảng Trị VNPT chuẩn bị tổ chức hội nghị tập huấn về hướng dẫn ứng dụng tra cứu thông tin và bấm nút cho đại biểu. Đặc biệt, tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa VII, tỉnh Quảng Trị lần đầu tiên tổ chức kỳ họp trực tuyến nhằm đảm bảo yêu cầu kỳ họp trong điều kiện dịch bệnh Covid – 19. Thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg và 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, HĐND tỉnh tiếp tục ứng dụng kỳ họp không giấy để chuyển tải các tài liệu đến cho đại biểu, theo đó đại biểu được chia thành 5 tổ, mỗi tổ không quá 20 người để đảm bảo khoảng cách theo quy định. Hoạt động tại kỳ họp được truyền trực tiếp giữa Chủ tọa và đại biểu qua màn hình tivi lớn đặt tại hội trường và các phòng họp. Kỳ họp trực tuyến đã diễn ra thành công tốt đẹp, hoàn thành các nội dung đề ra nhưng vẫn đảm bảo các nguyên tắc an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh.
Tuy nhiên, thực tế còn một số hạn chế như hệ thống văn bản điện tử chưa hoàn thiện các tính năng tối ưu trong sử dụng, cụ thể như: đại biểu chưa thể chỉnh sửa trực tiếp trên bản điện tử khi tham gia văn bản; một số đại biểu chưa thuần thục trong sử dụng nút bấm thông qua nghị quyết; việc tham gia cộng tác tin, bài của cộng tác viên chưa nhiều và chất lượng chưa cao, đại biểu chưa dành nhiều thời gian để viết tin, bài ở cơ sở để đóng góp cho Trang thông tin; bài viết chuyên sâu chưa nhiều; nhiều tính năng trang web chưa được nâng cấp, cập nhật để đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin của đại biểu.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, trong thời gian tới, thiết nghĩ cần tiếp tục hoàn thiện phần mềm ứng dụng cho đại biểu cập nhật tài liệu nghiên cứu và tài liệu phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh, đồng thời tiếp tục hỗ trợ đại biểu sử dụng linh hoạt các ứng dụng trong bấm nút và cập nhật, lưu trữ các tài liệu phục vụ nhiệm vụ chuyên môn. Sớm xây dựng phương án và thực hiện nâng cấp Trang thông tin điện tử phù hợp, đáp ứng yêu cầu phục vụ ngày càng tốt hơn các kỳ họp không giấy, nghiên cứu xây dựng phần mềm hỗ trợ hoạt động của HĐND tỉnh, gắn với hoàn chỉnh giao diện và nâng cao kỹ thuật ứng dụng cập nhật thông tin. Đồng thời thường xuyên cập nhật đầy đủ và kịp thời hệ thống các văn bản, tài liệu, nâng cấp chuyên mục Đại biểu dân cử với cử tri để ngày càng mở rộng kết nối 02 chiều giữa cử tri với đại biểu. Nâng cao chất lượng truyền thông về các hoạt động chính của HĐND tỉnh, Thường trực, các ban HĐND tỉnh và đăng tải đầy đủ nghị quyết của HĐND tỉnh. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan báo chí TW và địa phương tổ chức các lớp tập huấn cho công tác viên các kỹ năng chuyên sâu khi viết về hoạt động của cơ quan dân cử trên địa bàn.
Bài, ảnh: Trung Tuyến


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập39
  • Thành viên online1
  • Khách viếng thăm38
  • Hôm nay12,068
  • Tháng hiện tại310,180
  • Tổng lượt truy cập8,457,995
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây