Một số kết quả hoạt động của HĐND tỉnh Quảng Trị từ đầu nhiệm kỳ đến nay

Thứ tư - 27/09/2023 22:28 1.788 0
Kế thừa và phát huy có hiệu quả những thành quả, kinh nghiệm hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, với tinh thần đổi mới, sáng tạo, không ngừng nâng cao chất lượng, từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay HĐND tỉnh Quảng Trị  luôn phát huy tốt vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.
 
Một số kết quả hoạt động của HĐND tỉnh Quảng Trị  từ đầu nhiệm kỳ đến nay

Trong gần nữa nhiệm kỳ qua, HĐND tỉnh luôn bám sát nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và các chương trình, nghị quyết của Tỉnh ủy để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch đề ra. Việc ban hành các nghị quyết của HĐND tỉnh đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, tạo được sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân. Hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, luôn được chú trọng, không ngừng đổi mới phương pháp, hình thức và nâng cao chất lượng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
 
img 0068


Từ đầu nhiệm kỳ đến nay HĐND tỉnh đã tổ chức thành công 19 kỳ họp, trong đó có 05 kỳ họp thường lệ và 14 kỳ họp chuyên đề để quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Đã xem xét ban hành 294 nghị quyết, trong đó có 66 nghị quyết quy phạm pháp luật, 14 nghị quyết về công tác nhân sự và 187 nghị quyết khác. Các Nghị quyết ban hành đã được UBND tỉnh, các sở ban ngành, địa phương nhanh chóng triển khai thực hiện, tạo sự đồng thuận trong xã hội, đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân.
 
img 0019


Thực hiện chức năng giám sát, tại các kỳ họp HĐND tỉnh đã giám sát thông qua các báo cáo công tác của UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Thông qua hoạt động này, HĐND đã kịp thời phát hiện những thiếu sót, bất cập trong công tác của các cơ quan chịu sự giám sát, nhất là công tác điều hành của UBND, công tác điều tra, truy tố, xét xử của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh, từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục để các cơ quan thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Giám sát thông qua hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn cũng được chú trọng. Qua các kỳ họp HĐND tỉnh đã có 190 lượt chất vấn và giải trình, đề cập đến nhiều vấn đề bức xúc, có tính thời sự, thể hiện trách nhiệm của đại biểu HĐND trước cử tri. Nội dung chất vấn đa dạng, phong phú, bao quát tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội như: công tác quản lý đất đai, cải cách thủ tục hành chính, bảo vệ môi trường, đầu tư, thu hồi đất, giải quyết khiếu nại tố cáo, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, hoạt động của các cơ quan nhà nước… Nhiều đại biểu HĐND tỉnh đã thực hiện tốt quyền chất vấn đối với UBND, người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh về trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đại diện trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; kiên trì đeo bám vấn đề đã chất vấn đến khi có kết quả, thể hiện bản lĩnh, tâm huyết trong hoạt động dân cử. Chủ tịch UBND tỉnh, người đứng đầu các cơ quan tổ chức đã nghiêm túc tiếp thu giải trình và đề ra biện pháp, thời gian để khắc phục, được các đại biểu và cử tri đồng tình.
 
img 0022


Cùng với việc giám sát tại kỳ họp, giữa hai kỳ họp, Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh đã tăng cường giám sát chuyên đề đối với các hoạt động của UBND và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh trong việc chấp hành, tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, thực hiện các Chương trình, Chính sách của Trung ương và Nghị quyết của HĐND tỉnh. Từ năm 2021 đến nay, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh đã tổ chức 20 đoàn giám sát và đề xuất kiến nghị 176 vấn đề, trong đó Thường trực HĐND tỉnh chủ trì 05 đoàn giám sát và đề xuất kiến nghị 62 vấn đề.  Nội dung giám sát được lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm, nhất là các vấn đề nổi cộm được cử tri quan tâm. Các nội dung giám sát tập trung vào việc thực thi pháp luật và thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh trên các lĩnh vực như: ngân sách, xây dựng cơ bản, đất đai, tài nguyên khoáng sản, đầu tư, thực hiện các chính sách của Trung ương và địa phương. Thông qua giám sát chuyên đề, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND đã phát hiện những bất cập, vướng mắc, hạn chế, khuyết điểm của các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện các chính sách, quy định của pháp luật, nghị quyết của HĐND tỉnh từ đó đưa ra kiến nghị phù hợp, thiết thực trong việc điều chỉnh các chính sách và yêu cầu UBND tỉnh, các cơ quan liên quan chỉ đạo khắc phục.
 
tcct 2


Hoạt động tiếp xúc cử tri tiếp tục được đổi mới, nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được các cấp, ngành tập trung quan tâm giải quyết dứt điểm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay HĐND tỉnh đã tiếp nhận 419 kiến nghị của cử tri. Qua giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri cho thấy đã có 391 kiến nghị được UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu, tiếp thu, trả lời, giải quyết đạt tỷ lệ 93,3%. Hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh đã góp phần quan trọng trong việc thắt chặt mối quan hệ giữa Nhân dân với các cơ quan nhà nước nói chung và HĐND, đại biểu HĐND nói riêng, thể hiện rõ vai trò của HĐND là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương.
 
tiep cong dan


Hoạt động tiếp công dân và đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được HĐND tỉnh đặc biệt quan tâm. Công tác tiếp công dân được thực hiện thường xuyên, định kỳ theo quy chế và lịch tiếp công dân đảm bảo thời gian quy định. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp 42 người/110 lượt/43 vụ việc tại trụ sở, phần lớn các vụ việc liên quan đến tranh chấp quyền sử dụng đất, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, Thường trực HĐND tỉnh đã chuyển kiến nghị của công dân đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết xử lý theo thẩm quyền và hướng dẫn công dân thực hiện quyền công dân theo quy định của pháp luật. Thường trực HĐND tỉnh tiếp nhận 161 đơn, đã chuyển 61 đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; hướng dẫn công dân thực hiện quyền công dân theo quy định của pháp luật 42 trường hợp và lưu 58 đơn theo quy định..
 
savannaket 1


Bên cạnh việc thực hiện nhiêm vụ theo luật định, hoạt động đối ngoại luôn được Thường trực HĐND tỉnh hết sức quan tâm. Tháng 4/2023 Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức thành công Hội đàm trao đổi kinh nghiệm hoạt động cơ quan dân cử với 02 tỉnh Savannakhet, Salavan nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh đã tham gia Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Trị thăm các tỉnh Savannakhet, Salavan và Champasasak của nước bạn Lào; dự Lễ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Lào - Việt Nam; dự Hội nghị thúc đẩy hợp tác đầu tư về thương mại, du lịch, nông nghiệp giữa các địa phương Việt Nam với 04 tỉnh Nam Lào. Trong nước, Thường trực HĐND tỉnh tăng cường hoạt động học tập, trao đổi kinh nghiệm với HĐND các tỉnh, thành phố, tham dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2022.
 
image001 2


 Với sự linh hoạt, sáng tạo, đổi mới và kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2023; tiếp tục củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng, chính quyền, từng bước hiện thực hóa mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII là phấn đấu đến năm 2025 Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước./.
 
dt1
 
Bài, ảnh:  Mai Linh
 

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập32
  • Hôm nay10,490
  • Tháng hiện tại229,145
  • Tổng lượt truy cập7,651,674
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây